شرکت سیستم های انرژی فردا با تکیه بر دانش و تجربه متخصصان و مهندسین خود، اقدام به پیاده سازی مدل ارتباط و توسعه
(Connect & Development)
در کشور نموده است

در این مدل، تمام یا بخشی از فعالیت های تحقیق و توسعه
(Research & Development)
شرکت ها به تیم فنی و مهندسی شرکت سیستم های انرژی فردا محول می گردد تا نسبت به برنامه ریزی و اجرای پروژه هایی از جمله

طراحی و توسعه محصول جدید
حل مشکلات تولید با ارائه روش های جدید و یا ارتقای روش های موجود
طراحی خطوط تولید جدید
طراحی و یا ارتقای ماشین آلات خطوط تولید
ارائه راه حل های مهندسی
خلق دانش
مدیریت دانش
تامین مواد و ماشین آلات
خرید دانش
انتقال فناوری

اقدام شود


جزئیات قراردادهای منعقد شده در این مدل با توجه به نوع فعالیت ها، محفوظ بوده و افشا نمی گردند


Mobirise
پمپ حرارتی هوایی

پمپ حرارتی هوایی با انتقال حرارت از هوای بیرون به فضای داخل عمل می کند. یک فن هوای بیرون را به داخل اواپراتوری که در داخل پمپ قرار داده شده می راند. مبردی که داخل پمپ حرارتی به گردش در می آید، توانایی تغییر حالت فیزیکی در دماهای پایین را نیز دارد. برای افزایش دما به میزانی که بتوان از آن برای گرمایش محیط یا تامین آب گرم بهداشتی استفاده نمود، از یک کمپرسور استفاده می شود
پمپ های حرارتی با برق کار می کنند. اما، میزان برق مصرفی آن ها در مقابل گرمایی که تولید می نمایند، مقرون به صرفه می باشد. می توان یک قدم دیگر در مسیر افزایش راندمان برداشت و برق مورد نیاز پمپ حرارتی را با نصب پانل های خورشیدی تامین نمود
پمپ های حرارتی قادر به تولید حرارت، حتی در دماهای خارج تا 15- درجه سانتیگراد می باشند و طول عمر آن ها نیز بیشتر از بویلرها است

© Copyright Farda Energy Systems. All Rights Reserved.

Created with Mobirise - Click for more