کتاب معادلات، داده ها و قوانین سرانگشتی سیستم های سرمایش، گرمایش و تهویه مطبوع

معادلات، داده ها، قوانین سرانگشتی و دیگر اطلاعات ارائه شده در مرجع حاضر، بمنظور کمک به مهندسین و طراحان تازه کار در طراحی سیستم های گرمایشی، سرمایشی و تهویه مطبوع گردآوری شده اند. علاوه براین، مهندسین و طراحان باتجربه و کارآزموده نیز می توانند از کتاب حاضر به عنوان راهنمایی برای طراحی سریع سیستم ها یا ابزاری بمنظور آموزش مقدماتی چنین سیستم هایی بهره ببرند
مطالب این مجموعه از میان منابع و مراجع مختلفی گردآوری شده اند که در میان آن ها از جزوه های درسی گرفته تا مطالب سمینارها و کنفرانس ها، کدها و استانداردهای بین المللی وجود داشته است. مرجع حاضر با هدف دسترسی سریع به اطلاعات موردنیاز در قالب یک دائره المعارف ایجاد شده است تا با استفاده از آن بتوان از جستجو در میان حجم زیادی از کتاب های درسی، مراجع، دستورالعمل ها، مجلات، معادلات تجاری و کاتالوگ ها اجتناب نمود

© Copyright Farda Energy Systems. All Rights Reserved.

Design your own website - Get now